مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1381
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۲ تا هم اکنون
  شرکت خاتم - شرکت کابل کرمان و کاویان -شرکت هپکو
  بازاریابی و فروش/ کارشنانس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com