مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش مهندسی فرآیند /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 15.39
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پالایش /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان / معدل 14.73

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱
  سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی
  کارشناس صنایع فلزی و مهندسی پزشکی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1389
  شرکت در مسابقات ماشین های شیمیایی (chemical car) در دوره پنجم در دانشگاه راضی کرمانشاه و کسب مقام هشتم
 • 1388
  تشکیل تیم و حضور در مسابقات ماشین های شیمیایی (chemical car) در دوره چهارم در دانشگاه صنعتی شریف و کسب مقام دهم در بین چهل تیم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • حضور در مسابقات علمی و شرکت در تیم
 • حضور در تیم های علمی.فرهنگی.ورزشی
 • حضور در فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • پزوهش در مورد ازدیاد برداشت نفت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار شبیه سازی Aspen
  80% Complete
  عنوان مدرک: Aspen Plus
 • نرم افزار شبیه سازی Aspen Hysis
  80% Complete
  عنوان مدرک: ASpen Hysis
 • نرم افزار Eclipse 300
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پزوهش در مورد ازدیاد برداشت نفت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com