مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
  گرایش بهداشت محیط /دانشگاه علوم پزشکی قم

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۵
  مرکز بهداشت شهرستان ساوه
  بازرس بهداشت محیط

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره

دانش تخصصی

 • آشنا به کامپیوتر
  40% Complete
  عنوان مدرک: ICDL سطح۱و۲

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنا به کامپیوتر
  40% Complete
  عنوان مدرک: ICDL سطح۱و۲
https://.com