مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

  • ترکی
    100% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com