مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش مدیریت استراتژبک /دانشگاه تهران
 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه تهران / معدل 16.79

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مدیران تعالی یکپارچه نوآور
  بازاریابی و فروش/ مدیر داخلی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۳
  آکادمی توف ایران آلمان
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس هماهنگی

  توضیحات: به صورت پاره وقت با این مجموعه همکاری داشتم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  موانع جاری سازی استراتژی در سازمان های ایرانی
 • 1393
  مطالعات امکان سنجی در خصوص تاسیس کارخانه بسته بندی گوشت
 • 1393
  كارسنجي زمان سنجي يكي از قطعات كارخانه كيان خودرو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • گرافیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه جامع علمی کاربردی

ابزار و نرم افزار

 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه جامع علمی کاربردی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • گرافیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه جامع علمی کاربردی
https://.com