مختصری از من

به عنوان شخصی که این حرفه را در رشته مهندسی مواد و در زمینه شناسایی و انتخاب مواد با علاقه پذیرفته ام، بسیار علاقمند هستم تا دانسته ها و انگیزه خود را با شما در میان گذاشته و در جهت اعتلای این اهم کوشیده و کسب تجربه کنم . از ویژگی های اینجانب در این راستا حس مسئولیت پذیری ،تلاش و پشتکار تا رسیدن به هدف می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی مواد
  گرایش شناسایی و انتخاب مواد /دانشگاه سمنان / معدل 15.94

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  1) دریافت مدرک فنی حرفه ای فن ورز عملیات حرارتی 2) دریافت مدرک فنی حرفه ای کارورز دستگاه کوانتومتر 3) دریافت مدرک فنی حرفه ای فن ورز آزمایشگاه خواص مکانیکی 4) دریافت مدرک فنی حرفه ای نمونه سازی سریع با روش پرینت سه بعدی
 • 1393
   چاپ مقاله با عنوان اثر عملیات آنیل بین بحرانی بر رفتار خستگی فولاد 20B38 در نشریه علمی- پژوهشی متالورژی ایران  چاپ مقاله با عنوان بررسی اثر آنیل بین بحرانی بر خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی بوردار در دومین همایش ملی مهندسی مواد در دانشگاه ملایر.  چاپ مقاله با عنوان اثر عملیات حرارتی کونچ-تمپر بر رفتار خستگی فولاد Hsla-100 در نشریه علوم و فنون دریا

پروژه ها

 • 1395
  همکاری و انجام پروژه با عنوان اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار و عملکرد خستگی فولاد 100-Hsla در قالب پروژه کسر از خدمت
  محقق

  توضیحات: در این پروژه اثر عملیات حرارتی بر رفتار خستگی این فولاد بررسی شده است و همچنین سیکل عملیات حرارتی متناسب با شرایط کاری این فولاد بدست آمده و شرایط خستگی - خوردگی آن با فولادها HSLA-80 ، HY- 80 HY-100 مقایسه شده است.

 • 1393
  بررسی و تعیین کسر حجمی مارتنزیت بدست آمده از عملیات حرارتی بین دماهای بحرانی و تاًثیر آن بر رفتار خستگی فولاد میکروآلیاژی بوردار
  محقق

  توضیحات: در این کار تحت عنوان پروژه پایان نامه پس از عملیات حرارتی بین بحرانی کسرهای حجمی متفاوتی از مارتنزیت بدست آمده و اثر آن بر خواص مکانیکی و بخصوص رفتار خستگی این فولاد بررسی شده است.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال - شطرنج - پینگ پونگ

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word,powerpoint,excle
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کتیا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اینونتور
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com