مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی
  گرایش روابط عمومی /دانشگاه تهران شرق / معدل 18

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۲
  داروخانه
  داروسازی و بیو تک/ مشاور پوستی

  توضیحات: مشاوره ی پوستی و کار روی برندهای فرانسوی و آمریکایی و آلمانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه و پژوهش اجتماعی
https://.com