مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد حسابداری
    /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17
https://.com