مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی تکنولوژی و فناوری جوشکاری
  گرایش ساخت و تولید /دانشگاه آموزش عالی دانش پژوهان / معدل 15.9
 • 1389 تا 1392
  فوق دیپلم کاردان فنی مکانیک
  گرایش جوشکاری /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 14

پروژه ها

 • 1391
  ترجمه aws d.1.1

دانش تخصصی

 • جوشکاری و بازرسی جوش
  80% Complete
  عنوان مدرک: بازرسی چشمی(vt)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • جوشکاری و بازرسی جوش
  80% Complete
  عنوان مدرک: بازرسی چشمی(vt)
https://.com