مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد برازجان / معدل 15.02

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران
https://.com