مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی جغرافیا
  گرایش برنامه ریزی شهری /دانشگاه خوارزمی / معدل 15.96

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • تایپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com