مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی رباتیک
    /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد / معدل 14.8

پیشینه شغلی

  • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
    شرکت اثناعشری و شرکاء
    مالی و حسابداری/ حسابدار
https://.com