مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد شهر قدس / معدل 13

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی مفاهیم حساب
  مالی و حسابداری/ حسابرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com