مختصری از من

کاملا شخصیتی خونسرد و آروم هستم صبورم هستم در مسائل و تمایل زیاد در رفع و عیب و پشتیبانی دارم

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیر انتفاهی انرژی ساوه / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  بانک سامان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبان سخت افزاری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تسلط کامل در ارائه مطالب نرم افزاری و رفع عیب سخت افزاری و نرم افزاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • معمولا با هر نرم افزاری بعد از کمی سروکله زدن میشه کار کرد
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ترکی-تا حدودی عربی
دانش تخصصی
 • تسلط کامل در ارائه مطالب نرم افزاری و رفع عیب سخت افزاری و نرم افزاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com