مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی زبان و ادبيات فارسي
  /دانشگاه دانشگاه محقق اردبيلي

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شركت كيميا پخش شمالغرب
  بازاریابی و فروش/ بازار ياب و فروشنده

  توضیحات: شروع فعاليت من از اولين مسير ولاين فروش در مجموعه بود و در ادامه به خاطر تلاش و فعاليت مناسب به بالاترين لاين مجموعه رسيد كه اين رشد در طول سه سال اتفاق افتاد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • كوهنوردي
 • شنا
 • تنيس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com