مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی
  /دانشگاه آزاد نوشهر / معدل 16.58

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹
  ساپکو ایران خودرو
  ایمنی و محیط زیست/ افسر HSE

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com