مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش منابع اطلاعاتی /دانشگاه آزاد تهران شمال
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندس کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت فارآب
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس سخت افزار و شبکه
 • شهریور ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۳
  شرکت جویا افزار(پارس امتیک)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس پشتیبانی و آموزش نرم افزار
 • دی ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت صنعتی دقت خودرو کوشا
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCITP 2008
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCITP 2008
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com