مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
    /دانشگاه آزاد کرج

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com