مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
  گرایش مهندسی علوم محیط زیست /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 17.3
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مهندسی محیط زیست
  گرایش کنترل آلاینده ها /دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 17.51

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  پالایگاه نفت تهران
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مکانیک دستگاههای پالایش نفت

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com