مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • علاقه به ورزش والیبال وموسیقی

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

  • ترکی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com