مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش آب /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 14.5
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه تفرش / معدل 14.8

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  َشرکت مهدسین مشاور آب و توسعه پایدار
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس منابع آب

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Azizipour, Mohammad, et al. "Optimal Operation of Hydropower Reservoir Systems Using Weed Optimization Algorithm." Water Resources Management (2016): 1-15.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com