مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش زلزله /دانشگاه مؤسسه آموزش عالی آل طه
 • 1393 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش تکنولوژی عمران /دانشگاه مؤسسه آموزش عالی آل طه
 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم عمران
  گرایش کارهای عمومی ساختمان /دانشگاه مؤسسه آموز عالی آل طه
 • 1386 تا 1390
  دیپلم ریاضی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک پایان دوره کانون زبان ایران ILI

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Publisher
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Movie Maker
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک پایان دوره کانون زبان ایران ILI
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک پایان دوره کانون زبان ایران ILI
https://.com