مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه فضیلت سمنان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پخش ممتاز(پخش دارو)
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی
 • آذر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  ایمن پیما صنعت
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۴
  گروه تبلیغاتی مجنتا
  مالی و حسابداری/ حسابدار

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار تحت وب مبنا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزش افزوده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • معاملات خرید و فروش فصلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com