مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 14.23

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com