مختصری از من

دانشجوی رشته هتلداری هستم ۱۱ماه سابقه کار در رستوران دارم

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دیپلم هتلداری
  / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  هتل تارا
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ رستوران

  توضیحات: گل زدن با قاشق چنگال.اردگرفتن از مهمان ها.طریقه زدن سرویس vip

https://.com