مختصری از من

در آرزوی شاغل شدن پس از گذراندن سختی های بسیار در راه تحصیل

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه صنعتی قم / معدل 15.66

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک: در حال گذراندن مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com