مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17.2

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت شاهیده فربود بین الملل
  سخت افزار و شبکه/ نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته و زیر ساخت شبکه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Administering Windows Server 2012
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Configuring Advanced Windows Server2012 Services
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Installing and Configuring Windows Server 2012
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Designing and Implementing a Server Infrastructure
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Configuring Windows 8.1
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Mac OS X
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows 10
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Administering Windows Server 2012
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Configuring Advanced Windows Server2012 Services
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Installing and Configuring Windows Server 2012
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Designing and Implementing a Server Infrastructure
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Configuring Windows 8.1
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Mac OS X
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com