مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی فیزیک
    گرایش بدون گرایش /دانشگاه لرستان-دولتی-روزانه
https://.com