مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
  گرایش توسعه و برنامه ریزی اقتصادی /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 17
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد کشاورزی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شاهسوند
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • مهر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱
  پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت
  کارمند

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس در دبیرستان امت
 • 1395
  تدریس در دبیرستان امت

پروژه ها

 • 1391
  تدوین اسناد راهبردی و بین الملل در خصوص جامعه اطلاعاتی
  محقق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفتگانهICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com