مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی مكانيك
    گرایش ماشين ابزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار
https://.com