مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی تعمیر و نگهداری
  گرایش هواپیما /دانشگاه مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی مشهد

دانش تخصصی

 • مکانیک خودرو
  40% Complete
  عنوان مدرک: تعمیرموتوروبرق خودرو
دانش تخصصی
 • مکانیک خودرو
  40% Complete
  عنوان مدرک: تعمیرموتوروبرق خودرو
https://.com