مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد معماری
  /دانشگاه آزاد
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  دفتر مشاورین آژندبنا
  مهندسی عمران/ معماری/ طراحی معماری و عملکرد نظارتی

  توضیحات: حدود 3 ماه به در قسمت تولیدات ساختمانی و حضور در نمایشگاهها فعالیت داشته و به صورت غیر ثابت در خصوص همراهی در انجام پروژه ها و نقشه های ساختمانی همکاری داشتم

https://.com