مختصری از من

- آشنا با قوانین کار و امور اجتماعی و شرکت در جلسات اداره کار
- امور مربوط به جذب و گزینش و تکمیل پرونده های پرسنلی و تنظیم قرارداد
- امور مربوط به بیمه های تکمیل درمان و برنامه های رفاهی و انگیزشی
- نظارت و مدیریت کامل بر سرویس های ایاب و ذهاب و رستوران و فضای سبز
- مشتاق به کار گروهی و تیمی
- دارای روحیه شاد و انعطاف پذیر و پاسخگو و پیشرو در حل مسایل

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  گرایش مهندسی /دانشگاه علمی کاربردی عالیزاد / معدل 14.83

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  حمل و نقل
  منابع انسانی و آموزش/ رییس اداری و منابع انسانی

  توضیحات: همچنان در این شرکت مشغول هستم

 • بهمن ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۳
  مجتمع صنعتی ماموت
  منابع انسانی و آموزش/ مسول اداری و رییس بیمه و رفاه
 • مهر ۱۳۷۸ تا تیر ۱۳۸۴
  ایران مدار متالیز
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • S5
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت بازاریابی و ارتباط با مشتریان
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مبتنی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت موثر قراردادها
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • اصول و فنون مذاکره
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • ایمنی و اطفا حریق
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • سرپرستی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه داخلی شرکت
 • مجری بیمه تکمیلی درمان و مسوليت کارفرما
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
 • آشنایی کامل با قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
 • مسول امور رستوران در پخت و پز در دو وعده
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
 • مجری سرویس ایاب و ذهاب در مجتمع ماموت
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
 • آشنایی کامل با طبقه بندی مشاغل
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری

ابزار و نرم افزار

 • pwکارا
  100% Complete
  عنوان مدرک: بدون مدرک
 • پارس سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: بدون مدرک
 • حسابداری مالی عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • حسابداری تکمیلی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
 • entrnt
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: بدون مدرک
دانش تخصصی
 • آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • S5
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت بازاریابی و ارتباط با مشتریان
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مبتنی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت موثر قراردادها
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • اصول و فنون مذاکره
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • ایمنی و اطفا حریق
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • سرپرستی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه داخلی شرکت
 • مجری بیمه تکمیلی درمان و مسوليت کارفرما
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
 • آشنایی کامل با قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
 • مسول امور رستوران در پخت و پز در دو وعده
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
 • مجری سرویس ایاب و ذهاب در مجتمع ماموت
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
 • آشنایی کامل با طبقه بندی مشاغل
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
https://.com