مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1389
    فوق دیپلم الکتروتکنیک
    گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 12
https://.com