مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  شرکت در دوره مهارت های تدریس از آموزش و پرورش و دریافت مدرک

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1&2

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1&2
https://.com