مختصری از من

تلاش وپشتکار خوبی درزندگی فردی وکار دارم ومسئولیت پذیر نسبت به کاری که پذیرفته ام .

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی فناوری اطلاعات وارتباطات
  گرایش مدیریت /دانشگاه قزوین / معدل 16.37

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت پارس متال
  سخت افزار و شبکه/ کارمندIT وکارمند برنامه ریزی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اینجانب فعالیت دربخش تعلیم وتربیت بسیج را برعهده دارم وکمک دربرگزاری مراسمات وشرکت درفعالیت های اجتماعی .

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سخت افزار و شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: Mcitp
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • DNS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سخت افزار و شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: Mcitp
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • DNS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com