مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی عمران
  گرایش ساختمان /دانشگاه علاالدوله سمنانی گرمسار / معدل 16.68

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  باوند
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس تهیه حق الزحمه مشاور و قراردادهای خدمات مشاوره و تهیه اسناد فراخوان .
 • فروردین ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  هراز راه
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس تهیه حق الزحمه مشاور و قراردادهای خدمات مشاوره و تهیه اسناد فراخوان .
 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  هگزا
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس تهیه حق الزحمه مشاور و قراردادهای خدمات مشاوره و تهیه اسناد فراخوان .
 • دی ۱۳۸۶ تا آذر ۱۳۹۰
  آهن و فولاد لوشان
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس تهیه حق الزحمه مشاور و قراردادهای خدمات مشاوره و تهیه اسناد فراخوان .

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تسلط بر تهیه و رسیدگی حق الزحمه مطالعات و طراحی و نظارت عالیه مشاور– رسیدگی صورت وضعیت پیمانکاران-آشنا با شرایط عمومی پیمان و بخشنامه های مشاور- تسلط بر متره و برآورد-تسلط بر نرم افزار AutoCAD - توانایی استفاده از نرم افزار های تدبیر- Etabs- Power
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط بر تهیه و رسیدگی حق الزحمه مطالعات و طراحی و نظارت عالیه مشاور– رسیدگی صورت وضعیت پیمانکاران-آشنا با شرایط عمومی پیمان و بخشنامه های مشاور- تسلط بر متره و برآورد-تسلط بر نرم افزار AutoCAD - توانایی استفاده از نرم افزار های تدبیر- Etabs- Power
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com