مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مکانیک
  گرایش ساخت وتولید /دانشگاه آزاد تهران شرق / معدل 16.2

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی جودو وکنگ فو

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • دستگاه cncتراش زیمنس و فرز هایدن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تراش وفرز منوآل
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سالید ورک
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • پاورمیل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دستگاه cncتراش زیمنس و فرز هایدن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تراش وفرز منوآل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com