مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
  گرایش راه‌اندازی کسب‌وکار /دانشگاه علامه طباطبایی
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه پیام نور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1386
  تألیف کتاب «ابزارهای مدیریت دانش»

افتخارات

 • 1395
  انتخاب کتاب «ابزارهای مدیریت دانش» به عنوان کتاب شایسته تقدیر فصل پاییز

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توسعه محصول
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توسعه محصول
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com