مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی علوم مهندسی
    گرایش مهندسی /دانشگاه محقق اردبیلی

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com