مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه ازاد تهران مرکز / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کاربرد در کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربرد در کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com