مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1395
    کارشناسی مدیریت بازرگانی
    گرایش بیمه /دانشگاه ازاد واحد بابل / معدل 15

علایق و فعالیت های داوطلبانه

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com