مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کشاورزی_علوم و صنایع غذایی
  گرایش علوم و صنایع غذایی /دانشگاه دانشگاه ازاد قزوین / معدل 15.42

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت اراز نان ایرانیان
  صنایع غذایی/ کاراموز

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ISO 22000
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HACCP
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ISO 22000
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HACCP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com