مختصری از من

دارای روحیه برونگرا و کارتیمی و مشتقاق یادگیری و با هوش و منظم وقانع

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش مهندسی تکنولوژی نرم افزار /دانشگاه ازاد / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اشنایی با نرم افزارها
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • گواهینامه
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: etp
دانش تخصصی
 • اشنایی با نرم افزارها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com