مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه سمنان

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  زانادنت
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویسی

پروژه ها

 • 1395
  اپلیکیشن آموزش اعداد به کودکان
  برنامه نویس

  توضیحات: نوشته شده با react native
  پروژه تعریف شده در مسابقه فناورد شریف

 • 1395
  مدیریت فرآیند تعیین و تصحیح پروژه کارشناسی
  برنامه نویس

  توضیحات: نوشته شده با فریمورک yii2

 • 1395
  نرم افزار انلاین مدیریت کلینیک دندانپزشکی
  برنامه نویس ارشد

  توضیحات: برنامه نویسی سرور
  برنامه نویسی کلاینت
  طراحی دیتابیس
  طراحی سایت
  مدیریت تیم اجرایی

 • 1395
  اپلیکیشن موبایل مشابه اسنپ
  برنامه نویس

  توضیحات: نوشته شده با react native

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • php
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • javascript
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Yii
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • react
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • react native
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySql
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • realm
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • redux
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • sublime
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySql workbench
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • phpStorm
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • atom
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • php
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • javascript
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Yii
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • react
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • react native
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySql
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • realm
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • redux
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com