مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش آب و فاضلاب /دانشگاه نجف آباد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت های پیمانکاری تابعه شرکت گاز خوزستان
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس پروژه
 • شهریور ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت های پیمانکاری تابعه شرکت گاز خوزستان
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
 • مهر ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲
  شرکت گاز خوزستان
  ایمنی و محیط زیست/ مسئول ایمنی

  توضیحات: دریافت گواهینامه مدیریت سیستم های ایمنی Hse ms

https://.com