مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار Data minig /دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  مقاله - پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از پیش پردازش صحیح داده های پرونده الکترونیک بیماران با استفاده از الگوریم C5.0
 • 1396
  پژوهش در بخش ترکیب الگوریم های داده کاوی جهت بالا بردن میزان صحت داده
 • 1395
  مقاله - استفاده از قوانین انجمنی جهت پیش بینی بیماری های قلبی با قابلیت اطمینان و صحت بالا در اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 • 1395
  آنالیز و پیاده سازی الگوریم اپریوری جهت قواعد انجمنی برا کشف الگوهای پنهان در داده ها
 • 1395
  ارایه راهکار مناسب جهت پیش پردازش داده ها جهت بالا بردن میزان صحت داده ها

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET Web Forms
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VB.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistics and Data Analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Wekaٌ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • RapidMiner
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • clips.Net
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET Web Forms
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VB.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistics and Data Analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com