مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی مدیریت
    گرایش صنعتی /دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان / معدل 13

پیشینه شغلی

  • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
    تامین اجتماعی
    کارشناس بیمه
https://.com