مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی فیزیک نظری
  گرایش حالت جامد /دانشگاه شهید رجایی تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  دبیرستان غیردولتی دکتر حسابی
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر و مشاور آموزشی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲
  دبیرستان غیردولتی بحرالعلوم
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر فیزیک
 • مهر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  کانون فرهنگی آموزش - شرق تهران
  منابع انسانی و آموزش/ مشاوراموزشی و پشتیبان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  برگزاری هفته علم با یک تیم 3 نفره در دانشگاه شهید رجایی تهران (لوح تقدیر و سوابق موجود است)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • camtasia studio 8
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com