مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
  /دانشگاه علوم پزشکی همدان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  برگزاری کلاس های زیست شناسی سلول و مولکولی پیشرفته برای شرکت کنندگان در المپیاد
 • 1394
  برگزاری کلاس های کنکوری زیست شناسی
 • 1394
  پشتیبان کانون قلم چی
 • 1394
  تدریس کتاب های زیست شناسی و آزمایشگاه 1 و 2 و پیش دانشگاهی در اموزشگاه های سطح شهر
 • 1393
  تدریس اولین دوره کلاس های زیست شناسی کنکور

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زیست شناسی سلولی و مولکولی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زیست شناسی سلولی و مولکولی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com